Xây bậc tam cấp nhà ống tưởng như đơn giản vì nó là chi tiết rất nhỏ của công trình. Sự thật là để...