Gạch là vật liệu quan trọng không thể thiếu trong thi công các công trình xây dựng. Gạch có nhiều...